Srisangworn Sukhothai Hospital

สธ.ชี้โรคมะเร็งคุกคามชีวิตคนไทยสูงอันดับ 1

บทความ / ข่าวสารทั่วไป
วัน: 06 ส.ค. 2007 - 12:40
สธ.ชี้โรคมะเร็งคุกคามชีวิตคนไทยสูงอันดับ 1 ฝากอสม. รณรงค์เผยแพร่ความรู้สู้ภัยโรค

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชี้ คนไทยตายจากมะเร็งสูงเป็นอันดับ 1 ปีละกว่า 50,000 ราย มีผู้หญิงตายจากมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูกปีละ 5,000 ราย เร่งรณรงค์ให้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจเต้านมด้วยตนเอง และตรวจภายใน ค้นหาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และฝาก อสม. เผยแพร่หลัก 3 อ. ต้านโรคมะเร็ง ได้แก่ ออกกำลังกาย เพิ่มภูมิต้านทานโรค และกินอาหารหลากหลาย เลี่ยงของมัน ปิ้งย่างทอดไหม้เกรียม เพิ่มการกินผักผลไม้

วันนี้ (5 สิงหาคม 2550) ที่ศูนย์สงครามพิเศษ จังหวัดลพบุรี นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของจังหวัดลพบุรี จาก 1,129 หมู่บ้านจำนวน 3,387 คน ที่ผ่านการอบรมฟื้นฟูศักยภาพ เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์อาสาสมัคร อุดมการณ์ประชาธิปไตย จริยธรรม แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และเพิ่มพูนความรู้ทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังป้องกันโรค การให้บริการสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว พร้อมเยี่ยมชมการฝึกการกระโดดหอสูง 34 ฟุต และการโหนรอกกู้ชีพลงในแนวดิ่ง เสริมสร้างความสามัคคีและความแข็งแกร่งด้านจิตใจ โดยครูฝึกทหาร

นายแพทย์วัลลภกล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงที่ทุกจังหวัดกำลังจัดอบรมพัฒนาความรู้ อสม.ทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 คน ให้เป็น อสม. เชี่ยวชาญ เพื่อผนึกกำลังกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงในชุมชนทุกแห่งพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 2 กันยายนที่จะถึงนี้ เพื่อนำผู้ป่วยมารับการดูแลรักษาที่เหมาะสม อย่างต่อเนื่อง ลดโรคและภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ตาบอด ไตวาย

นายแพทย์วัลลภกล่าวต่อว่า โรคที่มีความสำคัญในขณะนี้ ได้แก่ โรคมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของคนไทย ติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 2542 เสียชีวิตปีละ 50,000 กว่าราย และมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทั้งเพศชายและหญิง โดยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายป้องกันควบคุมโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุการตายสำคัญ 2 อันดับแรกของหญิงไทย คือ โรคมะเร็งปากมดลูก เสียชีวิตกว่า 3,000 ราย มีผู้ป่วยรายใหม่ปีละ 6,192 ราย และโรคมะเร็งเต้านม เสียชีวิตปีละ 2,000 ราย มีผู้ป่วยรายใหม่ปีละ 5,592 ราย โดยตั้งเป้าหมายปี 2550 ให้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 35, 40, 45, 50, 55 และ 60 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจภายใน หาความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และในกลุ่มหญิงอายุ35 ปีขึ้นไปสามารถตรวจหาความผิดปกติของเต้านมได้อย่างถูกต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

นายแพทย์วัลลภกล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา อสม. มีบทบาทสำคัญ ในการค้นหากลุ่มเป้าหมายมารับการตรวจภายใน และแนะนำวิธีการตรวจคลำก้อนที่เต้านมอย่างถูกต้อง เนื่องจากรู้จักชาวบ้านในพื้นที่ มีความคุ้นเคย และได้รับความไว้วางใจ ทำให้สามารถค้นพบผู้ที่มีความเสี่ยง มารับการรักษาแต่เนิ่น ๆ ตั้งแต่เริ่มผิดปกติจนหายขาด สามารถช่วยชีวิต ช่วยให้ผู้หญิงจำนวนไม่น้อยไม่ต้องทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งเมื่อเข้าสู่ระยะลุกลามจนรักษาไม่หาย และขอให้ อสม.รณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคมะเร็ง โดยใช้หลัก 3 อ. ได้แก่ ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง ทำอารมณ์ให้สดชื่น จิตใจแจ่มใส ไม่เครียด เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานโรค และกินอาหารหลากหลายให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง ปิ้ง ย่าง ทอดที่ไหม้เกรียม อาหารหมักดองมีดินประสิว และเพิ่มการกินผักใบเขียว ผลไม้ ซึ่งมีเส้นใยอาหารมีสารอนุมูลอิสระป้องกันโรคมะเร็งได้

ด้านแพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า สาเหตุการตาย 5 อันดับแรก ของจังหวัดลพบุรี อันดับ 1 ได้แก่โรคมะเร็ง รองลงมาคือการติดเชื้อในกระโลหิต โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง ที่สำคัญก็คือ จังหวัดลพบุรีมีสาเหตุการตายที่อยู่ใน 10 อันดับแรกของประเทศถึง 4 โรค ได้แก่ โรคมะเร็งปากมดลูกสูงเป็นอันดับ 3 โรคมะเร็งเต้านมอยู่อันดับ 7 โรคหลอดเลือดสมองอยู่อันดับ 5 และโรคเอดส์อยู่อันดับที่ 3 ของประเทศ ในการแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งและโรคเรื้อรังที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจน ได้ใช้พลัง อสม.ถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคมะเร็ง และกระตุ้นให้ผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป ตรวจภายในหรือที่เรียกว่าแป๊บสเมียร์ ในรอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2549 – กรกฎาคม 2550) ตรวจทั้งหมด 20,000 กว่าคน พบผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก 49 คน และได้ส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลทันที

สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 19,625 ราย เพิ่มจากปี 2548 ประมาณ 4,000 ราย และผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 37,190 ราย เพิ่มจากปี 2548 เกือบ 10,000 ราย ผลการตรวจคัดกรองตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2549 ถึงเดือนกรกฎาคม 2550 ได้ตรวจประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไปจำนวน 192,438 ราย พบเป็นเบาหวาน 1,273 ราย และตรวจวัดความดันโลหิตจำนวน 193,108 ราย พบเป็นความดันโลหิตสูง 2,419 ราย ในช่วงต้นเดือนหน้านี้ อสม.จะร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคัดกรองผู้ป่วย 2 โรคนี้ฟรีในกลุ่มประชาชนที่มีปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่ 1 ข้อขึ้นไป เช่น มีอายุ 40 ปีขึ้นไป อ้วน มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ดื่มสุรา สูบบุหรี่ โดยการตรวจวัดความดันโลหิต และตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ด้วยเครื่องมือที่ให้ผลแม่นยำแหล่งข่าวโดย :
ฝ่ายข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มสารนิเทศ
กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 5 สิงหาคม 2550บทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
http://192.168.0.37/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1024