Srisangworn Sukhothai Hospital

สสจ.สุโขทัย เดินหน้าคุมโรคโปลิโอ

บทความ / ข่าวสารทั่วไป
วัน: 09 ส.ค. 2007 - 09:22
สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เดินหน้าคุมโรคโปลิโอ จัดรณรงค์ให้วัคซีนแก่เด็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี ในกลุ่มพื้นที่แออัดและพื้นที่เสี่ยง

นายแพทย์สมชาย โรจรัตนางกูร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า จังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2537 ซึ่งครอบคลุมในกลุ่มเด็กเป้าหมายให้ได้รับวัคซีนมากกว่าร้อยละ 95

เนื่องจาก โรคโปลิโอเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อไวรัส ทำให้มีอันตรายต่อระบบประสาทส่วนไขสันหลัง ซึ่งในรายที่มีอาการรุนแรง ทำให้เกิดอัมพาตของกล้ามเนื้ออย่างถาวร ทำให้เกิดความพิการและบางครั้งอาจทำให้ถึงตายได้ ส่วนใหญ่จะพบในเด็ก

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังมีปัญหาการระบาดข้ามประเทศและปัญหาการได้รับวัคซีนที่ไม่ครบถ้วนในบางพื้นที่ จึงเป็นการเสี่ยงที่จะมีการแพร่กระจายเชื้อต่อไปภายในประเทศ จังหวัดสุโขทัยจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ให้วัคซีนโรคโปลิโอแก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี

โดยจะดำเนินการครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งจะแยกเป็นพื้นที่ชุมชนแออัดในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก และพื้นที่เสี่ยงที่พบประชากรเด็กด้อยโอกาส คือ ตำบลลานหอย
แหล่งข่าวโดย...กรมประชาสัมพันธ์ผู้จัดทำ...
ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร กลุ่มสารนิเทศ
กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 8 สิงหาคม 2550บทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
http://192.168.0.37/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1031