Srisangworn Sukhothai Hospital

สธ. เพิกถอนตำรับยาน้ำเจริญอาหาร “อนาโปรมีนไซรัป” กำชับทุกจังหวัดเก็บทำลายให้หมด

บทความ / ข่าวสารห้องยา
วัน: 08 ม.ค. 2008 - 09:37
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เก็บทำลายยาน้ำเจริญอาหาร “อนาโปรมีนไซรัป” ออกจากร้านขายยาทั่วประเทศ เนื่องจากขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เพิกถอนทะเบียนยาแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2550 หากตรวจพบร้านยาลักลอบจำหน่าย จะลงโทษตาม พ.ร.บ. ยา 2510

เช้าวันนี้ (7 มกราคม 2551) มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และกลุ่มศึกษาปัญหายา ประมาณ 10 คน เข้าพบนายแพทย์ มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ข้อมูลเรื่องการลักลอบจำหน่ายยาอนาโปรมีนไซรัป (Anapromine Syrup) ในร้านขายยาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อ 6 มกราคม 2551 หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งระงับการผลิตและขายในท้องตลาดไปแล้ว เมื่อ 14 ธันวาคม 2550 มีข้อมูลว่า ชาวบ้านที่เพชรบูรณ์และนครสวรรค์ ซื้อยาชนิดนี้มาให้ลูกหลานกิน โดยผู้ขายจะหยิบยามาจากหลังร้าน และไม่มีการให้ข้อมูลคำเตือนในการกินยาต่อผู้ซื้อ

นายแพทย์มงคล กล่าวว่า นับเป็นเรื่องดีที่เครือข่ายได้ช่วยกระทรวงสาธารณสุขในการคุ้มครองดูแลสุขภาพประชาชน เพราะหากอาศัยกำลังภาครัฐอย่างเดียวคงไม่เพียงพอที่จะจัดการปัญหาได้ ประชาสังคมจึงต้องช่วยกันให้ความรู้ คำเตือนอันตรายต่อประชาชน ทั้งนี้ ในระดับโลก องค์การอาหารและยาขององค์การอนามัยโลก ได้เพิกถอนตำรับยาที่มีข้อชี้ชัดว่าไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้อยู่เนืองๆ โดยยาอนาโปรมีนไซรัปที่ชาวบ้านซื้อไปให้ลูกกินข้าวได้ และนอนหลับนานๆ ไม่ให้กวนเวลาทำงานของพ่อแม่ จัดว่าเป็นการใช้ผิดประเภทและผิดข้อบ่งชี้ในการใช้ ซึ่งเป็นยาใช้ในผู้ใหญ่เป็นระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช่กินต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เมื่อเกิดความเสียหายต่อผู้ใช้ กระทรวงสาธารณสุขก็ต้องพิจารณาถอดถอนทะเบียนยาเช่นกัน โดยให้อ.ย.เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านยาเพื่อหารือแล้ว

“วันนี้ได้สั่งการกำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการตรวจสอบการลักลอบจำหน่ายยา อนาโปรมีนไซรัปในร้านขายยาทั่วประเทศ โดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรบูรณ์และนครสวรรค์ ที่มีข้อมูลลักลอบขาย โดยให้ทำลายยาดังกล่าวให้หมด และให้สถานีอนามัยที่อยู่ในชนบท เร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ชาวบ้าน เนื่องจากพบว่าผู้ใช้ยานี้ส่วนใหญ่อยู่ในชนบท หากพบมีการลักลอบจำหน่าย จะลงโทษตามพ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510” นายแพทย์มงคลกล่าว

ทางด้านนายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) กล่าวว่า หลังจากที่มีข่าวการใช้ยาไซรัปชนิดนี้เมื่อ 4 ธันวาคม 2550 อ.ย.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบริษัทผู้ผลิตที่มีรายเดียวในประเทศ เมื่อ 6 ธันวาคม 2550 พบว่า เอกสารฉลากคำเตือนยังไม่ชัดเจนถูกต้อง ผู้ใช้อาจเกิดความเข้าใจผิดได้ ที่ประชุมมีมติให้อ.ย.แจ้งผู้ผลิต เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 ให้เรียกเก็บยาดังกล่าวจากท้องตลาดให้หมดภายใน 15 วัน คือภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2550 และได้แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ สมาคมร้านขายยา เป็นการด่วนให้ตรวจสอบ อย่าให้มียาดังกล่าวหลงเหลือยู่ในท้องตลาดอย่างเด็ดขาด โดยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 ทางบริษัทผู้ผลิตได้ดำเนินการยกเลิกทะเบียนยาตำรับดังกล่าวแล้ว จึงไม่มีผู้ผลิตยาดังกล่าวและไม่มียาล็อตใหม่อีกต่อไป

ในส่วนของยาอนาโปรมีนชนิดเม็ดนั้น จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ วันที่ 8 มกราคม 2551 เพื่อทบทวนความเหมาะสมและความจำเป็นของการใช้ เนื่องจากยาดังกล่าวยังจำเป็นต้องใช้ในผู้ป่วยประเภทที่มีความผิดปกติในด้านการเจริญเติบโต ซึ่งเป็นความผิดปกติของการทำงานของต่อมไร้ท่อ เพื่อป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิดประเภท โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอคณะกรรมการยาให้พิจารณาจัดเป็นยาควบคุมพิเศษ ที่จำหน่ายเฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น 

แหล่งข่าวโดย....
ฝ่ายข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มสารนิเทศ
กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 7 มกราคม 2551
บทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
http://192.168.0.37/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1189