Srisangworn Sukhothai Hospital

แบคทีเรียดื้อยาได้อย่างไร

บทความ / ข่าวสารห้องยา
วัน: 28 ม.ค. 2008 - 13:51
ยาต้านแบคทีเรียแบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่มตามโครงสร้างทางเคมีของยาเหล่านั้น เช่น แบ่งเป็นกลุ่มบีตาแลคแทม ควิโนโลนส์ และแมคโครไลด์ โดยเพนนิซิลลินเป็นสมาชิกในกลุ่มบีตาแลคแทม นอร์ฟล็อกซาซินเป็นสมาชิกในกลุ่มควิโนโลนส์ และอีริโทรมัยซินเป็นสมาชิกในกลุ่มแมคโครไลด์

ยาต้านแบคทีเรียบางกลุ่มเช่นยาในกลุ่มแมคโครไลด์ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียด้วยการขัดขวางการสร้างโปรตีน

ยาต้านแบคทีเรียบางกลุ่มเช่นยาในกลุ่มบีตาแลคแทม ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยการขัดขวางการสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรีย เมื่อแบคทีเรียมีผนังเซลล์ที่ไม่สมบูรณ์เซลล์จะแตกและตายไป

ยาที่ออกฤทธิ์ขัดขวางการสร้างผนังเซลล์ จะออกฤทธิ์ได้ต่อเมื่อยาสามารถจับกับตัวรับที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปตามผิวเซลล์ของแบคทีเรีย

ยาที่ออกฤทธิ์ขัดขวางการสร้างโปรตีน หรือสารที่จำเป็นในการขยายพันธ์จำเป็นต้องซึมผ่านผนังเซลล์ของแบคทีเรียเข้าไปภายในเซลล์ผ่านทางรูที่ผนังเซลล์ซึ่งใช้รับสารอาหารของแบคทีเรียแล้วทำการขัดขวางกระบวนการเมแทบอลิซึมภายในเซลล์ของแบคทีเรีย

แบคทีเรียดื้อยาได้ด้วยการกลไกต่างๆ หลายวิธี เช่น สร้างเอ็นไซม์มาทำลายยาเพื่อไม่ให้ยาสัมผัสกับตัวรับ เปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวรับทำให้ยาไม่สามารถจับกับตัวรับได้

ยิ่งมีการใช้ยาต้านแบคทีเรียมาก แบคทีเรียยิ่งพัฒนาวิธีการดื้อยามากขึ้น ปัจจุบันมีเชื้อหลายชนิดที่แทบไม่มียาใดรักษาได้ปรากฏเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเช่นเชื้อเอ็มอาร์เอสเอ เชื้อวีอาร์อี เชื้อเอ็มดีอาร์ เชื้อพีอาร์เอสพีและเชื้ออะซินีโตแบคเตอร์ เป็นต้น


 

ข้อมูลจาก :
หนังสือพิมพ์มติชน
คอลัมน์ ส่องโรค ไขสุภาพ
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 10915 หน้า 10
โดย ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล คณะแพทยศาสตร์ จุ
ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการโครงการ Antibiotics Smart Use
บทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
http://192.168.0.37/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1207