Srisangworn Sukhothai Hospital

รุก...อสม. ซ้อมแผนรับมือไข้หวัดนก พร้อมสร้างภูมิป้องกันในชุมชนทั่วไทย

บทความ / ไข้หวัดนก
วัน: 12 ก.พ. 2008 - 09:47
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รุก อสม.ซ้อมแผนปฏิบัติการไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ ระดับตำบล พื้นที่เข้มข้น ปูพรมครบทุกตำบลในพื้นที่เสี่ยง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ และ อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร อย่างต่อเนื่อง

เร่งสร้างภูมิป้องกันโรคไข้หวัดนกในชุมชน ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เสริมทักษะด้านสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูก ทุกครั้งที่เป็นไข้หวัด ล้างมือทุกครั้ง ก่อน-หลังรับประทานอาหาร หรือ สัมผัสสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก สนับสนุนชุดจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันโรคไข้หวัดนก และการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ พร้อมสื่อสุขศึกษา มุ่งขยายผลครอบคลุม 76 จังหวัด คาดไทยไร้ผู้ติดเชื้อหวัดนก

นายแพทย์ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยต่อสื่อมวลชน ภายหลังมอบนโยบายการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่แก่เครือข่ายภาคประชาชน ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ว่า กรณีเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนก ณ ฟาร์มไก่ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ และไก่พื้นเมือง ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร นั้น

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เร่งดำเนินการเฝ้าระวังในพื้นที่ระบาดโดยให้ อสม.เคาะประตูบ้านทุกวัน ให้คำแนะนำที่ถูกต้องในการป้องกันโรคไข้หวัดนกแก่ประชาชน เน้นพฤติกรรมการล้างมือ ใช้หน้ากากอนามัย หรือผ้าปิดปาก-จมูก เมื่อไอ จาม และหากพบผู้ป่วยเป็นไข้หวัดให้สังเกตอาการ และนำไปพบแพทย์ทันที รวมทั้งได้จัดหน่วยสุขศึกษาเคลื่อนที่ ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ระบาด และพื้นที่เสี่ยง 5 อำเภอ ในจังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก ประเด็นพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดจากสัตว์สู่คน ล้างมือทุกครั้ง ก่อน-หลัง สัมผัสสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก

นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณ จัดให้มีการซ้อมแผนปฏิบัติการไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ ระดับตำบลเข้มข้น ครบทุกตำบลในพื้นที่เสี่ยง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ และ อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ร่วมกับจัดกิจกรรมเรียนรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันโรคไข้หวัดนก และการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่แก่แกนนำชุมชน อสม. สร้างการมีส่วนร่วมในลักษณะการร่วมมือกันเป็นเครือข่าย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ เน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้หวัดนก วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงของคนในชุมชนต่อการติดต่อโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ หาปัญหา วิธีการแก้ไข และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้อง โดยสวมหน้ากากอนามัย หรือใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูก ทุกครั้งที่เป็นไข้หวัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของผู้ป่วย ล้างมือด้วยสบู่ หรือผงซักฟอกทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร รวมทั้งพูดคุยและสร้างความเข้าใจของคนในชุมชนเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก และไข้หวัดใหญ่

นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้ ( 8 กพ. 2551) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้จัดประชุมเครือข่ายควบคุมและป้องกันไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ภาคประชาชน ในพื้นที่ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ โดยเชิญ ผู้แทน อสม. เจ้าหน้าที่ อบต. และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แกนนำชุมชน ของทุกตำบลใน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ มาร่วมรับฟังสถานการณ์ ความรู้การป้องกันควบคุมการระบาดไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ แนวทางการพัฒนาเครือข่าย และการซ้อมแผนปฏิบัติการไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ระดับตำบล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำไปปฏิบัติในชุมชน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเรียนรู้เสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันโรคไข้หวัดนก และการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมโรคระดับตำบล สนับสนุนดำเนินงานเชื่อมเครือข่ายเฝ้าระวัง และป้องกันโรคในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด โดยจะมีการขยายผลในพื้นที่ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ และซ้อมแผนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาตรการการสร้างความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนอย่างเข้มข้นนี้ มั่นใจว่าไทยจะไม่มีผู้ติดเชื้อโรคไข้หวัดนกแหล่งข่าวโดย....กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ผู้จัดทำ....กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
11 กุมภาพันธ์ 2551
บทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
http://192.168.0.37/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1224