Srisangworn Sukhothai Hospital

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 5

บทความ / ประชุม/อบรม
วัน: 13 พ.ค. 2008 - 10:23
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ดำเนินการจัดการการประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 5 ขึ้น
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลักดันการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ กับเทคนิคการบริหารจัดการอื่นๆ
โดยนำเรื่อง "การปรับปรุงกระบวนการทำงานการให้บริการประชาชน" มาดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ส่วนราชการและจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และไม่มีผลกระทบต่อการเดินทางไปร่วมประชุม
สำนักงาน ก.พ.ร. จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 5
เรื่อง "การปรับปรุงกระบวนการทำงานการให้บริการประชาชน (Pubic Service Improvement)"
ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2551 เวลา 10.00 - 15.00 น.
ณ ห้องประชุมเลขที่ 1101 ชั้น 1 อาคาร 1 บริการวิทยาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

และรับฟังการประชุมจาก การถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ที่ www.opdc.go.th >>>  คลิกที่นี่   

 

ข้อมูลจาก :
งานพัฒนาระบบบริหาร สำนักงาน ก.พ.ร.
ที่ นร 1209/1052 ลงวันที่ 23 เมษายน 2551
บทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
http://192.168.0.37/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1266