Srisangworn Sukhothai Hospital

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

บทความ / ประชุม/อบรม
วัน: 11 ก.ค. 2008 - 07:40
ด้วย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2551 ในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2551 จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

 • การพัฒนาฐานข้อมูลเบื้องต้น
 • การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ด้วย Acrobat 8.0
 • การพัฒนาฐานข้อมูลชั้นสูง Database Advance
 • การพัฒนาโปรแกรมด้วย Visual Basic
  สามารถดูรายละเอียดได้โดย >>> รายละเอียดคลิกที่นี่

  ที่มา :
  หนังสือสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ที่ ศธ 0513.13401/ว1446 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551


 • บทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
  http://192.168.0.37/

  URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
  http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1293