Srisangworn Sukhothai Hospital

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

บทความ / บริหารทั่วไป
วัน: 26 มิ.ย. 2012 - 15:28
ด้วยจังหวัดสุโขทัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จํานวน ๓ อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ อาคาร ๕๐ ปีศรีสังวร
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย โทร. ๐ ๕๕๖๘ ๒๐๓๐–๔๓ ต่อ ๑๔๕
ตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ
โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

สามารถดูรายละเอียดได้โดย >>>คลิกที่นี่ (ไฟล์ .pdf)


บทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
http://192.168.0.37/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1530