Srisangworn Sukhothai Hospital

สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เตือนระวังไข้หวัดนก

บทความ / ไข้หวัดนก
วัน: 29 ต.ค. 2005 - 11:30
นายสมชาย โรจนรัตนางกูร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า เนื่องด้วยในขณะนี้ ได้มีการระบาดของไข้หวัดนก ในสัตว์ปีกหลายจังหวัด จังหวัดสุโขทัยจึงขอเตือนให้ ประชาชนระมัดระวัง และป้องกันตนเองจากไข้หวัดนก โดยเคร่งครัด ดังนี้

  1. การติดโรคจากสัตว์ปีกมาสู่คน โดยการสัมผัสกับอุจจาระ ปัสสาวะ น้ำมูล น้ำลาย ของสัตว์ปีก

  2. หากพบสัตว์ปีกเช่น นก เป็ด ไก่ ตาย ให้ใช้ผ้าปิด ปาก ,จมูก และสวมถุงมือจับซากสัตว์นำไปฝังดิน ให้อย่างน้อย 1 เมตร หรือ เผาตรงบริเวณที่สัตว์ตาย และราดน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น คอลลีน ปูนขาว หรือน้ำต้มเดือด และรีบแจ้งปศุสัตว์ อำเภอ, จังหวัด ,สาธารณสุข กำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยเร็ว
  3. หลังจากสัมผัสสัตว์ปีก ไม่ว่าจะเป็นหรือตาย ให้รีบล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้ง

  4. หากมีอาการไข้ ไอ เหนื่อย หอบ หลังจากการสัมผัสสัตว์ปีก ภายใน 7 วัน ให้รีบพบแพทย์ทันที

  5. ระวังและดูแลสุขภาพร่างกาย ให้แข็งแรงตลอดเวลา

  6. เมื่อนำสัตว์ปีกมาปรุงเป็นอาหารรับประทาน เพื่อความปลอดภัย ต้องทำให้สุกและผู้ปรุงต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง

  7. ห้ามนำสัตว์ปีกที่ป่วย มาชำแหละ หรือปรุงอาหาร โดยเด็ดขาด

  8. ห้ามเด็กเล่นดินทรายที่เปื้อนมูลสัตว์ หรือเล่นในบริเวณที่มีการชำแหละสัตว์ และให้เด็กล้างมือทุกครั้งที่สัมผัส


หากท่านมีปัญหา ให้ปรึกษาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุโขทัย โทรศัพท์ 055- 673559 สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ 055-699427 หรือโรงพยาบาล , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สถานีอนามัยทุกแห่ง

โดย ส.ปชส.สุโขทัย กรมประชาสัมพันธ์

บทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
http://192.168.0.37/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=306