Srisangworn Sukhothai Hospital

สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยแนะนำการป้องกันโรคไข้หวัดนก

บทความ / ไข้หวัดนก
วัน: 07 พ.ย. 2005 - 18:20


นายแพทย์สมชาย โรจนรัตนางกูร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กล่าวเตือนประชาชนให้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ในภาวะที่มีการระบาดของไข้หวัดนก ซึ่งจังหวัดสุโขทัยในขณะนี้ยังไม่มีการรายงานการเกิดโรคไข้หวัดนก แต่เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมโรค จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากประชาชนทุกคน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ และทำความรู้จักกับโรคไข้หวัดนก ดังต่อไปนี้  • ไข้หวัดนกเป็นโรคติดต่อในสัตว์ปีก เช่น นก ไก่ เป็ด สามารถแพร่เชื้อได้จากน้ำมูก น้ำลาย มูล ของสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย - คนติดโรคนี้ได้จากการสัมผัสกับน้ำมูก น้ำลาย มูล ของสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตายด้วยโรคไข้หวัดนก
  • ผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก จะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือ มีไข้สูง ปวดศรีษะ ปวดเมื่อยเนื้อตัว อ่อนเพลีย เจ็บคอ ไอ หายใจลำบาก และปอดอักเสบรุนแรง
  • หากมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่และมีประวัติสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีโรคไข้หวัดนกระบาด ต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล โดยเร็วที่สุด
  • ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคไข้หวัดนก คือ ผู้ที่ทำงานในฟาร์มหรือชำแหละสัตว์ปีกที่ป่วย หรือตายจากโรคไข้หวัดนก
  • ในช่วงที่มีการระบาด ไม่ใช้มือเปล่า สัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย ต้องสวมถุงมือ สวมผ้าปิดปาก
  • จมูก และล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้ง หากไม่มีถุงมือให้ใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วสวมมือหลายๆชั้น ก่อนจับซากสัตว์ปีกที่ตายหรือป่วย ก็จะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้
  • สัตว์ปีกที่ป่วยตาย ให้เผาหรือฝัง โดยขุดหลุมลึกอย่างน้อย 1 เมตร ราดด้วยน้ำคลอรีนหรือโรยด้วยปูนขาว ก่อนการฝังกลบดินให้แน่น ห้ามโยนทิ้งตามแม่น้ำลำคลองอย่างเด็ดขาด และห้ามนำไปให้สัตว์อื่นกิน
  • ผู้ที่มีอาชีพเลี้ยง ฆ่า ขนส่ง และขายสัตว์ปีก หรือผู้ที่สัมผัสซากสัตว์ปีก ถ้าป่วยหรือมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือ มีไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยเนื้อตัว อ่อนเพลีย เจ็บคอ ไอแห้งๆ และอาจมีตาแดงด้วย ให้รีบไปพบแพทย์ แล้วบอกประวัติการสัมผัสสัตว์ปีก หรือเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยปอดบวมรายอื่นๆ ในรอบ 10 วัน ก่อนมีอาการให้แพทย์ทราบด้วย
  • ในช่วงที่มีโรคระบาดในสัตว์ปีก หรือมีไก่ เป็ด ตายมากผิดปกติ ขอให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เอาใจใส่ระมัดระวัง ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด อย่าให้เด็กอุ้มไก่หรือนก หรือจับซากสัตว์ปีกที่ตาย และให้เด็กหมั่นล้างมือบ่อยๆ จะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้
  • เป็ด ไก่ และไข่ ที่ไม่ติดเชื้อ สามารถรับประทานได้ แต่ต้องปรุงให้สุก 100% ด้วยความร้อน โดยไก่ เป็ด หรือสัตว์ปีกทั้งหมดที่ตายผิดปกติ ห้ามนำมาชำแหละกินอย่างเด็ดขาด เพราะจะทำให้ติดเชื้อโรคไข้หวัดนกได้ ต้องทำลายด้วยวิธีเผา หรือฝังตามคำแนะนำ

 

หากพบสัตว์ปีกที่เลี้ยงในบ้านหรือที่อยู่นอกบ้านตายจำนวนมากผิดปกติ ให้แจ้ง อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัยทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขประจำอำเภอ โรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทันที หรือแจ้งมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 055-613559 หรือ 055-613354 ตลอด 24 ชั่วโมง


สวท.สุโขทัย : ข่าว
บทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
http://192.168.0.37/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=320