Srisangworn Sukhothai Hospital

การทำงานเป็นทีมมีวิธีการอย่างไร

บทความ / HA
วัน: 28 พ.ย. 2005 - 19:41

“การทำงานเป็นทีมมีวิธีการอย่างไร”

การทำงานเป็นทีม ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพ แต่วิธีการทำงานที่เป็นรูปธรรมนั้นเป็นอย่างไร

ดิฉันได้รับคำตอบนี้ ขณะได้เข้าร่วมประชุมนัดแรก ในรอบปีของทีม PCT หนึ่ง ขออนุญาต (ประธาน) เล่าเหตุการณ์ เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ เป้าหมายของการทำงานในครั้งนั้น คือ การจัดทำ Unit profile และCare Mapประธานได้คัดเลือกสมาชิก มีจำนวนทั้งสิ้น 6 คน สมาชิกส่วนหนึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง และอีกส่วนหนึ่งเป็นผู้รู้เกี่ยวกับการจัดทำ Unit profile และ Care Map

กระบวนการทำงานเป็นทีม เริ่มขึ้นตั้งแต่ประธานกำหนดจำนวนสมาชิก แจ้งเป้าหมายการประชุม แจกจ่ายงาน (ทุกคนได้รับการบ้านอย่างเท่าเทียมกัน ยกเว้นประธานซึ่งมีการบ้านหนักกว่าสมาชิกอื่นๆ) และนัดประชุม ในการประชุมวันแรก เราใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง จัดทำ Unit profile ได้สำเร็จ โดยบรรยากาศการประชุม

  • ทุกคนมีข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้อง
  • ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและต่างมีจุดเด่นในความสามารถที่แตกต่างกัน
  • มีการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
  • ถกเถียงกันด้วยข้อมูลและเหตุผล การ discuss เกี่ยวกับ Care Map

เราพบว่ามีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความรู้เชิงวิชาการ ประธานจึงนัดประชุมอีกครั้ง โดยกำหนดผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม คือ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหา และเมื่อประชุมกันอีกครั้ง (ในวันต่อมา) ก็บรรลุเป้าหมาย ของการทำงานในครั้งนั้น คราวหน้าเราจะมาสรุปปัจจัยแห่งความสำเร็จของการทำงานเป็นทีมในครั้งนี้กันต่อนะคะ

 
บทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
http://192.168.0.37/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=354