Srisangworn Sukhothai Hospital

ข้อคิดเพื่อการทำงานเป็นทีม (1)

บทความ / HA
วัน: 28 พ.ย. 2005 - 20:00


ข้อคิดเพื่อการทำงานเป็นทีม


แม้อุทิศทั้งชีวิต งานบางชิ้น ก็ไม่สามารถเสร็จโดยลำพังได้
1 คน สร้างตึก 10 ชั้น 100 ปี ก็ไม่เสร็จ
แต่ 100 คน สร้างตึก 10 ขั้น ปีเดียวก็เสร็จ
ยังมีอีกหลายสิ่งที่ไม่อาจทำได้ด้วยตนเอง
การยินดีถ่อมตัวลง เพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
จึงเป็นสิ่งสำคัญ
ที่ทำให้เป้าหมายชีวิตสำเร็จได้การทำงานเป็นทีม
ทำให้เกิดความรอบครอบในการตัดสินใจ
ทำให้สามารถมองเห็นข้อผิดพลาด
ที่คนเดียวอาจมองไม่เห็น

หลายหัวคิด ช่วยให้เกิดหลายมุมมอง
นำไปสู่การคันพบทางเลือกหลากหลายในการแก้ปัญหา

หลายหัวที่มาช่วยกัน
ต้องไม่ไช่การที่ต่างคนต่างคิดแยกจากกัน
แต่ต้องเป็นการประสานความคิดเข้าหากันด้วย

หากคนตาบอด 10 คน ช่วยกันคลำช้าง
แล้วเอาผลจากสิ่งที่ได้สัมผัสมารวมกัน
ไม่ใช่ต่างคนต่างสรุป
รับรองว่าจะไม่มีสำนวน
"ตาบอดคลำช้าง" ให้ใช้แน่

คุณภาพ
เกิดจาการที่ทีมงานแต่ละคน
ต่างนำส่วนดีหรือจุดแข็งของตนมาเสริมกันและกัน
ในการทำงานเป็นทีม
อาจจะไม่มีความเห็นใดที่เหมือนกันเลย
แต่มั่นใจได้ว่า เราจะได้ความคิดที่ดีที่สุดออกมาเสมอ

ทำงานเป็นทีม
จะให้ผล "ทวีคูณ"
ไม่ใช่ "ทวีบวก"

การทำงานเป็นทีม
สร้างศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนอันมีคุณค่า
ทั้งประสบการณ์
ความสามารถ
ศักยภาพ
เคล็ดลับ
องค์ความรู้
ซึ่งผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมเท่านั้น
จึงมีสิทธิ์ในส่วนแบ่งนี้

การทำงานเป็นทีม
เป็นโอกาสดีของการฝึกฝนบุคลากรในระยะยาว
ผ่านการเรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์
จนเราสามารถผลิตผู้นำรุ่นใหม่หัวใจเข้มข้น
เพื่อทีมได้เป็นจำนวนมาก

สิ่งที่แตกต่างกันอยู่ด้วยกัน
มักจะให้ประโยชน์กันมากกว่าสิ่งเดียวกันอยู่รวมกัน
หากเอาพวงมาลัย เครื่องยนต์ ล้อ ตัวถัง ฯลฯ
มาประกอบกันเข้า จะเกิดเป็นรถยนต์
แต่ถ้าพวงมาลัยอยู่รวมกัน 10,000 ชิ้น
ที่นั้น ก็เป็น "โกดัง" ดีๆนี้เอง


การทำงานเป็นทีม ไม่เพียงแบ่งเบาภาระกิจ
แต่ยังเป็นการแบ่งเบาความกดดันอีกด้วย

การทำงานเป็นทีม
ช่วยให้ความสำเร็จเกิดขึ้น
ทั้งต่อส่วนรวมและส่วนตัว

แม้แต่ผึ้งตัวเล็กที่ทำงานเป็นทีม
ยังล้มเสือตัวใหญ่ได

เหตุผลที่จำเป็นต้องทำงานเป็นทีม
ไม่ใช่กลัวงานมาก กลัวเหนื่อย กลัวงานระดับต่ำ
แต่เป็นความหวาดหวั่นไม่มั่นใจว่า
ถ้าทำคนเดียว…ชีวิตนี้จะได้เห็นความปรารถนาสูงสุด
เกิดขึ้นภายในเวลาที่ตั้งใจหรือไม่

เหตุที่ต้องทำงานเป็นทีมคือ "ความจำกัด"
คุณสมบัติที่ติดตัวมากับมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิด
ไม่เว้นแม้แต่คนที่โลกเรียกว่า "อัจฉริยะ"
แม้ว่าเราจะเป็นอัจฉริยะ มีสติปัญญาล้ำเลิศ
มีความสามารถเก่งกาจมากมายเพียงใด
เราก็ไม่สามารถทำงานทุกอย่าง
ได้ด้วยตนเองเพียงลำพังคนเดียว

ผมมีความจำกัด คุณมีความจำกัด
เราทุกคนอยู่ใน "บริษัท มนุษย์ จำกัด" ด้วยกันทั้งนั้น

ความจริงคือ
คนเราทุกคนเกิดมาล้วนมีความจำกัดในตัวเอง
เวลาก็จำกัด สถานที่ก็อยู่ได้ที่เดียว
สมองก็ไม่รู้เรื่องทั้งโลก แม้แต่กำลังวังชายังหมดลงทุกวัน

กุญแจสองดอกที่จะเปิดประตู
พาเราเข้าสู่โลกแห่งการทำงานเป็นทีม
คือ
ความตระหนักในความจำกัดของเรา
และ
การทำงานโดยไม่ยอมอยู่ภายใต้ความจำกัดของเรา

การทำงานเป็นทีมถือเป็นหัวใจหลัก
ที่จะนำความสำเร็จมาสู่การทำงานในทุกประเภท
บทความ โดย ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

บทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
http://192.168.0.37/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=355