Srisangworn Sukhothai Hospital

ข้อคิดเพื่อการทำงานเป็นทีม (2)

บทความ / HA
วัน: 23 ธ.ค. 2005 - 08:33
การทำงานเป็นทีมถือเป็นหัวใจหลัก
ที่จะนำความสำเร็จมาสู่การทำงานในทุกประเภทเมื่อมีเป้าหมายหรือความตั้งใจที่อยากให้บรรลุผล
แต่เป้าหมายนั้นไม่สามารถทำให้เสร็จโดยลำพัง
คนที่มีเป้าหมายเดียวกันจึงเริ่มรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน
เพื่อร่วมกันทำให้เป้าหมายนั้นให้ลุล่วง

หากเราทุกคนต้องทำงานทุกอย่างเองหมด
จะเกิดความซ้ำซ้อนมหาศาล
เกิดการสิ้นเปลืองทรัพยากรมากมาย

ผู้จัดการคงจะไม่ได้ทำหน้าที่ผู้จัดการ
ถ้าเขาทำงานด้วยตนเองทั้งหมด
เปิดประตูออฟฟิศ ปิดกวาดเช็ดถู รับโทรศัพท์ ส่งโทรสาร ถ่ายเอกสาร
ขี่มอเตอร์ไซค์ส่งเอกสาร ชงกาแฟ ฯลฯ

เริ่มรู้สึกขอบคุณ รปภ. แม่บ้าน เลขาฯ
และ
คนส่งเอกสาร หรือยัง?

งานบางอย่างสามารถสำเร็จได้เมื่อทำคนเดียว
แต่มีงานอีกมากมายที่ไม่สามารถทำสำเร็จได้เลย
หากปราศจากการร่วมมือกับผู้อื่น

หากต้องการประสบความสำเร็จ
เราต้องเข้าใจการทำงานเป็นทีมอย่างลึกซึ้ง
และสามารถบริหารงานผ่านทีมงาน
หรือบริหารตัวเองเพื่อเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ทีม คือ โอกาส

ท่ามกลางทางตันของห้วงความคิด
"ทีม"
ได้ทลายกำแพงนั้น
และจุดประกายความหวังใน
ความสำเร็จขึ้นอีกครั้ง

เมื่อได้ทำงานเป็นทีม
สิ่งที่ผมไม่คิดว่าชีวิตนี้จะมีโอกาสได้ทำ
ก็สำเร็จภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

โลกของการทำงานในปัจจุบัน
เป็นโลกของการทำงานเป็นกลุ่ม
การพยายามผนวกกิจการระหว่างบริษัท
เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ทำงานเป็นทีม
ลดต้นทุน
ทวีคุณภาพ
เพิ่มผลผลิต
สร้างนวัตกรรม

เมื่อมีหนทางประหยัดทรัพยากร
และได้งานทีมีคุณภาพมากกว่า
ทำไมจึงไม่เลือกทำ ?

ทีมไม่ใช่ทางเลือก
แม้แต่มิจฉาชีพ
ยังต้องทำงานเป็นทีม

ให้นิยามกับ "ทีม"
นับเป็นสัญญาณอันตราย
หากเราพบว่า
การทำงานร่วมกับทีมงานของเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั้น
ไม่ใช่การทำงานเป็นทีมที่แท้จริง

คน 10 คน
นั่งทำงานด้วยกันนั้น
พวกเขาอาจจะกำลังทำงานเป็นทีมหรือทำงานโดยลำพังก็ได้
กลุ่ม ไม่ใช่ ทีม

การนำก้อนอิฐมารวมกันเป็นกองอิฐ
ย่อมต่างจากการนำอิฐมาเรียงก่อกันขึ้นเป็นตัวอาคาร

แม้ก้อนอิฐที่มีความวิจิตรสวยงาม ทำจากวัตถุดิบราคาแพง
แต่กองอยู่รวมกันริมถนน
ก็มีค่าเทียบไม่ได้กับก้อนอิฐราคาต่ำที่อาจมีตำหนิอยู่บ้าง
แต่ถูกวางเรียงประสานกันตามแบบแผน
จนกลายเป็นอาคารใหญ่ ใช้สอยประโยชน์ได้มหาศาล

กลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าทีม
แต่มีสภาพไม่ต่างจากการเอาคนมากองรวมกันอย่างสะเปะสะปะ
โอ้! อนิจจา
ความล้มเหลวของพวกเขาอยู่ข้างหน้า

ทีม คือ กลุ่มบุคคล
ที่มีการแบ่งสรรหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างกัน
แต่ยังทำงานอย่างประสานสอดคล้องกัน
เพื่อบรรลุเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งร่วมกัน
โดยที่ต่างคนต่างมีพันธะความผูกพันต่อกัน

ทีมงานไม่ใช่เพียงเพื่อนร่วมงาน
แต่เป็นชีวิตที่พันผูกกันด้วยความรัก
ความเข้าใจ และเป้าหมายที่มีร่วมกัน

ร่างกายที่สมบูรณ์
ต้องประกอบด้วยอวัยวะที่สมบูรณ์
ร่วมกันทำงานอย่างประสานสอดคล้อง

หากเอาอวัยวะแต่ละส่วนออกมาทำวานอย่างเอกเทศ
ไม่ต้องติดต่อประสานกับอวัยวะอื่นๆเลย อวัยวะนั้นคงเป็นเพียงซาก…
รอแพทย์มาชำแหละ

ต่างคนต่างอยู่ ชอบอู้เกี่ยงงาน ระรานก้าวก่าย
เป้าหมายช่างมัน ความสัมพันธ์แตกแยก
อย่างนี้ไม่ใช่ ทีม แน่ๆ

ทีม คือ การร่วมใจ

ทีมงานเปรียบได้กับภาพของจิกซอว์
ซึ่งแต่ละตัวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ที่ไม่สามารถทดแทนกันได้
และหากนำมาต่อเรียงกันอย่างเหมาะสมแล้ว
จะได้ภาพที่วิจิตรงดงามยิ่ง

การที่เรามีผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวนมาก
แต่เราทำงานโดยลำพังคนเดียว ไม่ถือว่าเป็นทีม

หากเราไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามามีส่วนในงานของเรา
หรือเราไม่เข้าไปปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
ก็ยังไม่เกิดทีมขึ้น

การทำงานแบบฉายเดี่ยว ย่อมไม่ทำให้เกิดทีม

การทำงานเป็นทีม
คือการทำงานร่วมกัน
โดยทุกคนมีส่วนผลักดันให้งานที่ทำนั้นไปถึงเป้าหมายเดียวกัน

การทำงานเป็นทีม
คือ ความพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มคนที่มีความตั้งใจร่วมกัน
เพื่อให้งานที่ทำอยู่นั้นสำเร็จ

การทำงานเป็นทีม
คือ การไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางในการทำงาน
แต่ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีมเสมอ

การทำงานเป็นทีม
คือ การช่วยกันคนละไม้ละมือ
โดยการเสริมจุดแข็ง
และลบจุดอ่อนของกันและกัน

การทำงานเป็นทีม
เป็นการรวมสิ่งที่ดีที่สุดของแต่ละคนมาใช้
เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วง

การทำงานเป็นทีม
คือ ประสบการณ์และความผูกพัน
ที่ร่วมกันสร้างผ่านการทำงาน
อันก่อให้เกิดความรัก สามัคคี
และการทุ่มเทอุทิศชีวิตร่วมกัน
เปรียบดั่งการแข่งชักเย่อ แต่ละทีมมีคนเป็นสิบช่วยกันดึงเชือก
แม้ต่างคนต่างดึงกันคนละพันครั้ง
ก็ไม่เกิดแรงมากเท่ากับทุกคนออกแรงพร้อมๆกันในครั้งเดียว
และพลังมหาศาลนี้จะนำมาซึ่งชัยชนะ
บทความ โดย ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

บทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
http://192.168.0.37/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=376