Srisangworn Sukhothai Hospital

หน่วยกู้ชีพศรีสังวร

บทความ / สุขภาพ
วัน: 23 ก.ค. 2004 - 16:23
คือหน่วยบริการเชิงรุกให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ (EMS=Emergency Medical Service) โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ประกอบด้วยรถพยาบาลที่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตครบครัน และทีมบุคลากรทางการแพทย์
ให้บริการโดย ไม่คิดมูลค่าแก่ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ดังนี้

1. ผู้ประสบอุบัติภัย ผู้บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุจราจร และอุบัติเหตุต่าง ๆ รวมถึงภัยจากการถูกทำร้ายหรือทำร้ายตนเอง
2. ผู้ป่วยฉุกเฉิน โรคปัจจุบันทันด่วนที่คุกคามต่อชีวิตต้องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วน และมีอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

พื้นที่ให้บริการ หน่วยกู้ชีพศรีสังวรออกปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่ ดังนี้
1. เขตเทศบาลอำเภอศรีสำโรงทั้งหมด
2. นอกเขตเทศบาลอำเภอศรีสำโรงในรัศมีระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร

ผู้ป่วยที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ที่จำเป็นต้องคิดค่าบริการ เช่น เจ็บป่วยเรื้อรัง ช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วย ไม่ฉุกเฉิน ไม่เร่งด่วน ไม่สามารถให้บริการ EMS ฟรีได้ ดังนี้
1. เขตเทศบาลอำเภอศรีสำโรง 300 บาท/ครั้ง
2. นอกเขตเทศบาลอำเภอศรีสำโรง 500บาท/ครั้ง

ติดต่อหน่วยกู้ชีพศรีสังวร
โทร 1669 หรือ 055-681331

ขั้นตอนการแจ้งหน่วยกู้ชีพศรีสังวร

1. กดหมายเลข 1669 หรือ 0 5568 1331
2. ตั้งสติพูดให้ชัดเจน
3. บอกสถานที่เกิดเหตุ และสถานที่ใกล้เคียงที่สังเกตง่าย
4. บอกชื่อผู้แจ้งและหมายเลขโทรกลับ
5. เกิดเหตุอะไร มีผู้บาดเจ็บกี่คน
ด้วยความปรารถนาดี จาก กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวช โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
บทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
http://192.168.0.37/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=56