Srisangworn Sukhothai Hospital

หลักเกณฑ์การข้ามเขตพื้นที่ไปรับการรักษาของประชาชนเขตรอยต่อ

บทความ / ประกันสุขภาพ
วัน: 10 ต.ค. 2003 - 16:38
หลักเกณฑ์การข้ามเขตพื้นที่ไปรับการรักษาของประชาชนเขตรอยต่อพื้นที่ระหว่าง อำเภอทุกอำเภอ ภายในจังหวัดสุโขทัย

1. ในเวลาราชการ ให้ประชาชนไปรับการรักษาที่สถานีอนามัยในเขตพื้นที่ของตนเอง เป็นอันดับแรก หากเกินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ให้เขียนใบส่งต่อไปรับการรักษายังโรงพยาบาลนอกเขตพื้นที่ซึ่งเป็นเขตรอยต่อได้
2. นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ ประชาชนสามารถไปรับการรักษายังโรงพยาบาล นอกเขตพื้นที่ซึ่งเป็นเขตรอยต่อ ได้โดยไม่ต้องผ่านสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ก่อน
3. ในกรณีที่เป็นอุบัติเหตุ หรือฉุกเฉิน ทั้งในเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ ประชาชนสามารถไปรักษายังโรงพยาบาลของรัฐ ที่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่ต้องมีใบส่งต่อ
4. การเรียกเก็บเงิน ถ้าเป็นผู้ป่วยนอก ให้เรียกเก็บไปยังโรงพยาบาลที่ระบุไว้ในหน้าบัตรตามข้อตกลงของจังหวัด
ถ้าเป็นผู้ป่วยในให้เรียกเก็บมาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ซึ่งจะดำเนินการตามจ่ายให้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดบทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
http://192.168.0.37/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=6