Srisangworn Sukhothai Hospital

ผู้ป่วยบัตรทองผ่าเปลี่ยนไตฟรี1 ม.ค.-31 ธ.ค.ปี 50

บทความ / ข่าวบริการ
วัน: 19 ก.ย. 2006 - 22:18

สปสช.ร่วมมูลนิธิโรคไต และกระทรวงสาธารณสุขพร้อมเครือข่ายเพื่อนโรคไต ลงนามความร่วมมือ โครงการเปลี่ยนไตถวายเป็นพระราชกุศล 80/84 พรรษา โดยเปิดให้ผ่าตัดเปลี่ยนไตฟรี และหลังการผ่าตัดเปลี่ยนไตแล้ว สปสช.จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่ายากดภูมิต้านทานเป็นระยะเวลาอีก 1 ปี วงเงินไม่เกิน 2 แสนบาท

เมื่อวานนี้ (18 ก.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมช.สธ.) ศ.คลินิก น.พ.สุพัฒน์ วาณิชย์การ เลขาธิการมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย น.พ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข น.พ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เลขาธิการ สปสช. และนายสุบิล นกสกุล ประธานชมรมเพื่อนโรคไต ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ "โครงการเปลี่ยนไตถวายเป็นพระราชกุศล 80/84 พรรษา" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา มีเป้าหมายทำการผ่าตัดเปลี่ยนไต แก่ผู้ป่วยไตเรื้อรัง ถวายพระราชกุศล จำนวน 200 ราย ภายใต้โครงการ 30 บาทช่วยคนไทยห่างไกลโรค ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2550

น.พ.สงวน กล่าวอีกว่า โรคไตเรื้อรังเป็น มหันตภัยเงียบเพราะผู้ป่วยด้วยโรคนี้จำนวนมากไม่รู้ว่าตนเองเป็นโรค และเมื่อลุกลามไปมากผู้ป่วยก็จำเป็นต้องรับการล้างไตซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมากจนกว่าผู้ป่วยจะได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตหรือเสียชีวิต ทั้งนี้นอกจากจะผ่าตัดเปลี่ยนไตฟรีแล้ว ในระหว่างการรอการปลูกถ่ายไตผู้ป่วยสามารถใช้บริการล้างช่องท้องอย่างต่อเนื่อง ส่วนหลังการผ่าตัดเปลี่ยนไตแล้ว สปสช.จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่ายากดภูมิต้านทานเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนไต โดยเหมาจ่ายผู้ป่วยรายละไม่เกิน 2 แสนบาท 

ข้อมูลจาก :
ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร กลุ่มสารนิเทศ
กระทรวงสาธารณสุข
19 กันยายน 2549


บทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
http://192.168.0.37/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=663