Srisangworn Sukhothai Hospital

รมว.สธ.”ประกาศทุกโรงพยาบาลยกเลิกเก็บค่าบริการ 30 บาทตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

บทความ / ข่าวบริการ
วัน: 02 พ.ย. 2006 - 09:57

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขยกเลิกการเก็บเงิน ค่าบริการ 30 บาทตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ย้ำการให้บริการรักษาพยาบาลยังคงเดิม ด้านปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันคุณภาพบริการประชาชนไม่ลดถอยแน่นอน ชี้การบริการของบุคลากรการแพทย์ขึ้นอยู่กับอาการป่วย ไม่ได้จำกัดที่งบประมาณ

วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2549) นายแพทย์มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ถึงแนวทางปฏิบัติหลังการประกาศให้ยกเลิกเก็บค่าธรรมเนียมบริการ 30 บาท ว่า ได้ให้นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหนังสือชี้แจงไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งในการยกเลิกการเก็บค่าบริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากโรงพยาบาลใดยังไม่รับหนังสือสามารถที่จะปฏิบัติได้เลย อย่างไรก็ตามในแง่ของการบริหาร หากประชาชนที่ต้องการจ่ายค่าธรรมเนียม 30 บาทให้สถานพยาบาล ก็สามารถรับได้ โดยรายละเอียดของการให้บริการนั้น ยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพียงแต่ยกเว้นการเก็บเงิน 30 บาทเท่านั้น ซึ่งผู้รับบริการยังต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในต้นสังกัดที่ทำการลงทะเบียนไว้ในเบื้องต้น และในวันนี้ได้ลงนามในหนังสือเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

นายแพทย์มงคล กล่าวต่อไปว่า สำหรับเรื่องค่าใช้จ่ายรายหัว ที่เดิม 1,659 บาทนั้น คิดเป็นเงินเดือนถึง 79% ทำให้เหลือเงินที่จะนำมาให้บริการน้อย ดังนั้นจึงได้ปรับเพิ่มเป็น 2,089 บาท ซึ่งตัวเลขในส่วนนี้ยังสามารถ ที่จะทำการปรับเปลี่ยนได้หากมีการปรับในเรื่องของเงินเดือนและข้อมูลอย่างอื่น หากคิดเงินเดือนของเจ้าหน้าที่เพียง 60% ก็จะเหลือเงินที่ให้บริการประชาชนมากขึ้น ได้ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายรายหัวที่ควรจะเป็นโดยเร็ว เพื่อนำเข้าหารือกับสำนักงบประมาณอีก 1–2 ครั้ง ซึ่งคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้

ทางด้านนายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า แม้ว่าจะเลิกเก็บค่าธรรมเนียม 30 บาท ขอยืนยันว่าการบริการของสถานบริการทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุขยังรักษาคุณภาพและ มาตรฐานอย่างดีที่สุด โดยจะให้บริการตามอาการเจ็บป่วยของประชาชนเป็นหลัก ไม่ได้ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับ และไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างแน่นอน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะบริหารจัดการงบประมาณที่จำกัดให้ครอบคลุม พื้นที่อย่างเสมอภาค โดยวันนี้ได้ลงนามหนังสือชี้แจงไปยังสถานบริการทั่วประเทศแล้ว

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การยกเลิกค่าบริการทางการแพทย์ 30 บาท
คลิกดูประกาศได้ที่นี่

 

ข้อมูลจาก
กระทรวงสาธารณสุข
ฝ่ายข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มสารนิเทศ
1 พฤศจิกายน 2549
บทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
http://192.168.0.37/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=724