Srisangworn Sukhothai Hospital

สธ.ผ่าตัดฟรีผู้ป่วยต้อกระจก8หมื่นคนเฉลิมพระเกียรติ

บทความ / ข่าวบริการ
วัน: 02 ธ.ค. 2006 - 22:33
กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการผ่าตัดฟรี ผู้ป่วยโรคตาต้อกระจก 80,000 คนทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา โดยระดมจักษุแพทย์ทั่วประเทศช่วยกันค้นหา และทำการผ่าตัดเปลี่ยนใส่เลนส์ตา เทียมในโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านผู้ป่วยยิ่งขึ้น ร่นคิวรอผ่าตัดที่โรงพยาบาลใหญ่ เปิดขึ้น ทะเบียนในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้ถึงธันวาคม 2550

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 นายแพทย์ปราชญ์  บุญยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ชูวิทย์  ลิขิตยิ่งวรา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยม โครงการดูแลรักษาผู้มีปัญหาด้านสายตาอันเนื่องมาจากเลนส์ตาเสื่อมจากโรคต้อกระจก ที่ โรงพยาบาลครบุรีจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 101 คน และให้สัมภาษณ์ว่า ในปี 2550 นี้ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา กระทรวง สาธารณสุขได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดโครงการผ่าตัดตาต้อกระจก เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 80,000 คนทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยให้บริการฟรี เพื่อลดปัญหาแทรกซ้อนจากโรคตาต้อกระจก ซึ่งร้อยละ 70 เป็นสาเหตุให้ตาบอดสนิทหาก รักษาไม่ทันการ ใช้งบประมาณ 480 ล้านบาท

นายแพทย์ปราชญ์กล่าวว่า โรคตาต้อกระจกเป็นโรคที่พบมากในผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามวัย ทำให้เลนส์ตาขุ่นมัว มองไม่เห็น หากไม่ได้รับการ ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาจะเกิดโรคแทรกซ้อนจนถึงขั้นตาบอด แต่ละปีมีผู้สูงอายุเป็นโรคตาต้อ กระจกรายใหม่ 60,000 คน และจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนเลนส์ ขณะนี้ทั่วประเทศมีผู้ป่วย โรคตาต้อกระจก รอรับการผ่าตัดกว่า 100,000 คน คาดว่าภายใน 3 ปี ผู้ป่วยตาต้อกระจกที่ รอผ่าตัดจะหมดไป

ทั้งนี้ ตามโครงการในปี 2550 นี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) มูลนิธิโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) และจักษุแพทย์ทั่วประเทศ โดยให้สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมค้นหาผู้ป่วย เพื่อผ่าตัดผู้ที่มีปัญหาตาขุ่นมัวจากต้อกระจกที่มีสิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ สามารถติดต่อได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ทางด้านนายแพทย์สำเริง  แหยงกระโทก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าว ว่า จากการสำรวจผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ในจังหวัดนครราชสีมามีจำนวน 209,667 คน หรือ ประมาณร้อยละ 8 ของประชากรทั้งจังหวัด ได้ตั้งเป้าผ่าตัดตาต้อกระจก เพื่อเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2550 จำนวน 3,000 - 5,000 คน โดยผ่าตัดที่โรง พยาบาลมหาราชนครราชสีมา และส่งทีมจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราช ไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการใกล้บ้านมากที่สุด และลดความแออัดในโรง พยาบาลศูนย์

ขณะเดียวกัน จังหวัดนครราชสีมาได้ตั้งศูนย์ป้องกันตาบอดในเขตชนบทขึ้นที่โรงพยาบาล 5 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลครบุรี เสิงสาง โชคชัย และ หนองบุญมาก โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขช่วยค้นหาผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาในหมู่บ้าน ต่างๆ ส่งให้ศูนย์สุขภาพชุมชนตรวจคัดกรองเบื้องต้น ส่งต่อให้โรงพยาบาลชุมชนตรวจ และ ลงทะเบียนนัดผ่าตัดที่โรงพยาบาลชุมชน หลังผ่าตัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจะออกติดตาม เยี่ยมบ้าน ดูแลหลังผ่าตัด เช็ดตา หยอดตา จนกระทั่งตามองเห็นเป็นปกติ

ขณะนี้ผ่าตัดไปแล้ว 260 คน หลังผ่าตัดไม่พบการติดเชื้อ ผู้ป่วยพอใจในความสะดวกรวดเร็วในการผ่าตัดร้อยละ 90 นอกจากนี้ ได้สำรวจด้านคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคตาต้อกระจกทั้ง ก่อนและหลังผ่าตัด พบว่าก่อนผ่าตัดสามารถมองเห็น ช่วยเหลือตัวเองได้เพียงร้อยละ 2 เกือบทุกรายไม่มีความสุข แต่หลังผ่าตัดเห็นชัดขึ้นร้อยละ 83 ช่วยเหลือตัวเองได้ร้อยละ 80 และมีความสุขเพิ่มขึ้นร้อยละ 88 นายแพทย์สำเริงกล่าว

กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการผ่าตัดฟรี ผู้ป่วยโรคตาต้อกระจก 80,000 คนทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา โดยระดมจักษุแพทย์ทั่วประเทศช่วยกันค้นหา และทำการผ่าตัดเปลี่ยนใส่เลนส์ตา เทียมในโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านผู้ป่วยยิ่งขึ้น ร่นคิวรอผ่าตัดที่โรงพยาบาลใหญ่ เปิดขึ้น ทะเบียนในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้ถึงธันวาคม 2550

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 นายแพทย์ปราชญ์  บุญยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยม โครงการดูแลรักษาผู้มีปัญหาด้านสายตาอันเนื่องมาจากเลนส์ตาเสื่อมจากโรคต้อกระจก ที่ โรงพยาบาลครบุรีจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 101 คน และให้สัมภาษณ์ว่า ในปี 2550 นี้ เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา กระทรวง สาธารณสุขได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดโครงการผ่าตัดตาต้อกระจก เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 80,000 คนทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยให้บริการฟรี เพื่อลดปัญหาแทรกซ้อนจากโรคตาต้อกระจก ซึ่งร้อยละ 70 เป็นสาเหตุให้ตาบอดสนิทหาก รักษาไม่ทันการ ใช้งบประมาณ 480 ล้านบาท

นายแพทย์ปราชญ์กล่าวว่า โรคตาต้อกระจกเป็นโรคที่พบมากในผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามวัย ทำให้เลนส์ตาขุ่นมัว มองไม่เห็น หากไม่ได้รับการ ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตาจะเกิดโรคแทรกซ้อนจนถึงขั้นตาบอด แต่ละปีมีผู้สูงอายุเป็นโรคตาต้อ กระจกรายใหม่ 60,000 คน และจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนเลนส์ ขณะนี้ทั่วประเทศมีผู้ป่วย โรคตาต้อกระจก รอรับการผ่าตัดกว่า 100,000 คน คาดว่าภายใน 3 ปี ผู้ป่วยตาต้อกระจกที่ รอผ่าตัดจะหมดไป

ทั้งนี้ ตามโครงการในปี 2550 นี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) มูลนิธิโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) และจักษุแพทย์ทั่วประเทศ โดย ให้สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมค้นหาผู้ป่วย เพื่อผ่าตัดผู้ที่มีปัญหาตาขุ่นมัวจากต้อกระจกที่มีสิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ สามารถติดต่อได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ทางด้านนายแพทย์สำเริง  แหยงกระโทก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา กล่าว ว่า จากการสำรวจผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ในจังหวัดนครราชสีมามีจำนวน 209,667 คน หรือ ประมาณร้อยละ 8 ของประชากรทั้งจังหวัด ได้ตั้งเป้าผ่าตัดตาต้อกระจก เพื่อเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2550 จำนวน 3,000 - 5,000 คน โดยผ่าตัดที่โรง พยาบาลมหาราชนครราชสีมา และส่งทีมจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลมหาราช ไปผ่าตัดที่ โรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการใกล้บ้านมากที่สุด และลดความแออัดในโรง พยาบาลศูนย์

ขณะเดียวกัน จังหวัดนครราชสีมาได้ตั้งศูนย์ป้องกันตาบอดในเขตชนบทขึ้นที่โรงพยาบาล 5 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลครบุรี เสิงสาง โชคชัย และ หนองบุญมาก โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขช่วยค้นหาผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาในหมู่บ้าน ต่างๆ ส่งให้ศูนย์สุขภาพชุมชนตรวจคัดกรองเบื้องต้น ส่งต่อให้โรงพยาบาลชุมชนตรวจ และ ลงทะเบียนนัดผ่าตัดที่โรงพยาบาลชุมชน หลังผ่าตัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจะออกติดตาม เยี่ยมบ้าน ดูแลหลังผ่าตัด เช็ดตา หยอดตา จนกระทั่งตามองเห็นเป็นปกติ

ขณะนี้ผ่าตัดไปแล้ว 260 คน หลังผ่าตัดไม่พบการติดเชื้อ ผู้ป่วยพอใจในความสะดวกรวดเร็วในการผ่าตัดร้อยละ 90 นอกจากนี้ ได้สำรวจด้านคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคตาต้อกระจกทั้ง ก่อนและหลังผ่าตัด พบว่าก่อนผ่าตัดสามารถมองเห็น ช่วยเหลือตัวเองได้เพียงร้อยละ 2 เกือบทุกรายไม่มีความสุข แต่หลังผ่าตัดเห็นชัดขึ้นร้อยละ 83 ช่วยเหลือตัวเองได้ร้อยละ 80 และมีความสุขเพิ่มขึ้นร้อยละ 88 นายแพทย์สำเริงกล่าว


ข้อมูลจาก :
หนังสือพิมพ์คอมชัดลึก
คอลัมน์วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2549  
บทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
http://192.168.0.37/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=755