Srisangworn Sukhothai Hospital

พบต้องสงสัยติดเชื้อหวัดนกเพิ่มอีก13ราย

บทความ / ไข้หวัดนก
วัน: 17 ก.ย. 2004 - 09:49

นายแพทย์จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค รักษาการปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งกรรมการศึกษาพื้นที่ทดลองใช้ วัคซีนไข้หวัดนก ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข 2 คน คือ นายแพทย์ศุภมิตร ชุณสุทธิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน เวชกรรมป้องกัน กรมควบคุมโรคและนายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา ทำหน้าที่ร่วมกับกรรมการที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งมานายแพทย์จรัล กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการชุดนี้จะศึกษาว่า ควรจะมีการทดลองวัคซีนไข้หวัดนกในพื้นที่ใด เนื่องจากได้ข้อยุติแล้วว่า จะไม่มีการใช้วัคซีนไข้หวัดนกในสัตว์ปีกทุกชนิด ยกเว้นสัตว์สงวน นกพันธุ์หายาก และไก่ชน แต่ต้องมีการควบคุมอย่างเคร่งครัด และจะต้องทดลองทางวิชาการในพื้นที่ที่สามารถควบคุมได้ภายใต้การควบคุม ของนักวิชาการและเป็นการศึกษาเพื่อวิชาการด้านวัคซีน มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หากมีการลักลอบนำเข้า ลักลอบใช้ จะมีโทษตามกฎหมายทั้งปรับและจำคุก เมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามใช้ ก็ต้องไม่มีการใช้ ดังนั้น ใครลักลอบใช้จะมีความผิดตามกฎหมาย

รักษาการปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวด้วยว่าวัคซีนที่จะนำเข้ามาในไทย ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. และที่สำคัญวัคซีนที่ลักลอบใช้ตอนนี้ไม่มีประสิทธิภาพ จะทำให้เชื้อไวรัสกลายพันธุ์ได้ง่าย เพราะผลิตไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ จึงต้องเข้มงวด สำหรับการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในไทยนั้น ที่ผ่านมามียอดผู้ป่วย 13 ราย เสียชีวิต 9 ราย และสายพันธุ์นี้มีการระบาดใน 3 พื้นที่ของโลก คือที่ ฮ่องกง ไทย และเวียดนาม ถือว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรง อัตราการตายสูง ต้องเข้มงวดเป็นพิเศษ

ด้านนายแพทย์พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้หวัดนกในรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. โดยเฝ้าระวังผู้ป่วยที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังทั้งหมด 93 ราย จาก 25 จังหวัด ในจำนวนนี้ผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกยังเท่าเดิม 1 ราย ที่ จ.ปราจีนบุรี โดยมีผู้ป่วยที่ตัดออกจากบัญชีไปแล้ว 76 ราย เนื่องจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่าไม่ใช่เชื้อไข้หวัดนก ยังมีคนป่วยอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการอีก 16 ราย คือ ที่ปราจีนบุรี 12 ราย กาฬสินธุ์ 1 ราย อุทัยธานี 1 ราย หนองบัวลำภู 1 รายและเชียงราย 1 ราย และล่าสุดวันที่ 16 ก.ย.ได้รับรายงานผู้ป่วยอยู่ในข่ายเฝ้าระวังเพิ่มอีก 13 ราย อยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี 11 ราย นครปฐม 1 ราย และหนองบัวลำภู 1 ราย

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขสถานการณ์โรคไข้หวัดนก กล่าวถึงความคืบหน้าในการเจรจากับโอไออีและประเทศคู่ค้าในการทดลองวัคซีนว่า ได้แจ้งผลการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. ไปยังองค์กรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประเทศคู่ค้าต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ยืนยันว่า สิ่งที่จะทำไม่มีอะไรละเมิดหลักเกณฑ์ขององค์กรระหว่างประเทศ เพราะองค์กรระหว่างประเทศเขาก็บอกอยู่แล้วว่า การจะใช้วัคซีนหรือไม่ หรือควรใช้กรณีใดบ้าง ให้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ สำหรับการจับกุมผู้ลักลอบใช้วัคซีนนั้น มอบให้ อย.และกรมปศุสัตว์ไปดำเนินการ พร้อมกันนั้น ภาครัฐต้องพัฒนาความรู้ และเร่งศึกษาทดลองวัคซีนอย่างจริงจังให้มีประสิทธิภาพ

From..
http://www.thairath.co.th/thairath1/2547/page1/sep/17/p1_8.php


บทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
http://192.168.0.37/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=81