Srisangworn Sukhothai Hospital

บัตรทองได้เฮ! ใช้บริการนวดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพได้แล้ว

บทความ / ข่าวบริการ
วัน: 25 เม.ย 2007 - 09:36
ผู้ถือบัตรทองได้เฮ! สปสช. มีมติให้จัดตั้งกองทุนสนับสนุนบริการแพทย์แผนไทยระดับจังหวัด ปรับอัตราค่าบริการแพทย์แผนไทยเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ระบุทำให้ประชาชนจะได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยอย่างเท่าเทียม และส่งเสริมเป็นการแพทย์ทางเลือก เพื่อระบบสุขภาพที่ยั่งยืน

นพ.มงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เปิดเผยว่า บอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบปรับปรุงการจัดบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

โดยให้มีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการให้บริการแพทย์แผนไทยที่ระดับจังหวัด ปรับอัตราค่าบริการแพทย์แผนไทยเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพตามกฎระเบียบของ สปสช. จากครั้งละ 100 บาท เป็น 200 บาทต่อชั่วโมง และเห็นชอบให้มีการจัดงบประมาณสมทบจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้วงเงิน 28.2 ล้านบาท จ่ายเพิ่มเติมให้กับจังหวัดนำร่องที่มีอัตราการใช้บริการนวดไทยเพื่อการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพสูงกว่าอัตราการใช้บริการเฉลี่ยในภาพรวม

ด้าน นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า มติดังกล่าวทำให้ประชาชนจะได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยอย่างเท่าเทียม และส่งเสริมเป็นการแพทย์ทางเลือก เพื่อระบบสุขภาพที่ยั่งยืนที่มา :
ผู้จัดการออนไลน์
ข้อมูลจาก : ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลข่าวสาร สำนักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 24 เมษายน 2550บทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
http://192.168.0.37/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=894