Srisangworn Sukhothai Hospital

สธ.ชงขายยาแก้ปัญหาแท้งเถื่อน

บทความ / ข่าวสารห้องยา
วัน: 26 มิ.ย. 2007 - 15:40
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่กระทรวงสาธารณสุข มีการประชุมเพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติตามข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ ตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2548 โดยมี นพ.วัลลภ ไทยเหนือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมมีมติให้ราชวิทยาลัยสูตินรีเแพทย์แห่งประเทศไทย ทำความเข้าใจกับคณะกรรมการยา ซึ่งอยู่ภายใต้การสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ให้เร่งพิจารณาการขึ้นทะเบียนยาใหม่สำหรับการยุติการตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ไม่เกิน 2 เดือน และผ่อนคลายกฎในการใช้ยา เนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหา แม้แต่แพทย์ที่ต้องนำมาใช้ในกรณีที่จำเป็นก็เบิกใช้ได้ยาก ขณะที่ยายุติการตั้งครรภ์มีจำหน่ายในสหรัฐ ยุโรปมานานกว่า 20 ปี มีความปลอดภัยสูง และจำเป็นสำหรับผู้หญิงที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์ในช่วงแรก

นพ.วัลลภ กล่าวว่า ในส่วนของกฎหมายยุติการตั้งครรภ์นั้น ขณะนี้ยังเป็นเรื่องที่อยู่อีกไกลสำหรับสังคมไทย ซึ่งเมื่อนำเรื่องนี้ขึ้นมาพูดทีไรก็จะมีข้อถกเถียงในเรื่องของศีลธรรม วัฒนธรรม อย่างรุนแรง ที่ประชุมจึงเห็นว่าควรนำข้อบังคับที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในทางปฏิบัติก่อน

นพ.สมศักดิ์ โล่เลขา นายกแพทยสภา กล่าวว่า หากข้อบังคับเรื่องการทำแท้งของแพทยสภามีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น จะทำให้แพทย์กล้าที่จะทำแท้งให้กับผู้หญิงที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าควรทำแท้ง เช่น ติดเชื้อเอชไอวี ถูกข่มขืน มีปัญหาทางจิตใจอย่างรุนแรง เด็กมีพันธุกรรมผิดปกติอย่างมาก ได้มากขึ้น เพราะที่ผ่านมาแพทย์เองก็ไม่กล้าที่จะทำแท้งให้กับผู้หญิงบางราย เนื่องจากเกรงจะผิดกฎหมาย จึงผลักให้ผู้หญิงเหล้านี้เข้าไปทำแท้งเถื่อนที่เสี่ยงกับอันตรายถึงชีวิตมากขึ้น

ทั้งนี้ จากการศึกษาของกรมอนามัยที่ศึกษาจากผู้หญิงที่ทำแท้งในโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ 45,990 ราย ในปี 2542 พบว่ากว่า 60% เป็นหญิงที่แต่งงาน มีครอบครัว และอายุมากกว่า 20 ปี มีเพียง 30% เท่านั้นที่อายุต่ำกว่า 20 ปี และทำแท้งเมื่ออายุครรภ์เฉลี่ย 13.1 สัปดาห์ ด้วยเหตุผลด้านเศรษฐกิจและสังคม 60.2% อีก 39.8% ด้วยเหตุผลข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

 

ข้อมูลจาก :
หนังสือพิมพ์มติชน
คอลัมน์ชีวิตคุณภาพ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ปีที่ 30 ฉบับที่ 10699 หน้า 10
บทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
http://192.168.0.37/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=982